Гранд Каньон София – Нов начин на живот

Гранд Каньон е най-новият и първи по рода си план в България на Гаранти Коза – главен интернационален инвеститор с голям опит в строителния сектор. Учредена още през 1948 г.. в Анкара, Турция, в наши дни компанията е безсъмнено една Continue reading Гранд Каньон София – Нов начин на живот